Amanda

Documentation i urval av utställningarna Vardagskön, JUGS, JARS AND PITCHERS, James Morrison och Följa sitt hjärta - en utställning om Ellen Roosval von Hallwyl.

Vardagsskön
- Olika konstnärers tagning på det kvinnliga könet i vardagen.

Tid 15 maj – 25 maj 2009
Plats Drags kraftstation, Norrköping
Konstnärer: Adelea Jedström, Nanna Johanson, Henrik Johansson, Disa Kohlström, Sofia Nerman, Marcus Petterson, Moa Hannerz Simå, Elisabeth Wanneby.

Min roll: Kontaktansvarig samt utformningsansvarig med 4 andra delproducenter.

 

 

Jugs, jars and Pitchers

Tid: 11 – 28 februari 2010
Plats: Hallwylska museet, köket. 
Vad: formgivna och utvalda vardagsobject av Jasper Morrison

Läs mer: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/morrison-vurmar-for-det-vardagliga_4254881.svd

Min roll: assistent.

Följa sitt hjärta- en utställning om Ellen Roosval von Hallwyl

Tid: 26 mars – 29 augusti 2010
Plats: Hallwylska museet
Vad: en berättande utställning om greveparets von Hallwyls mellandotter Ellen Roosvals livsöde och konstnärskap.

Min roll: projektassistent åt en av producenterna Sara Dixon, samt delansvarig för digitala medier (bildspel, facebookgrupp), research m.m.